.. Loading ..

Tag: TheUBORegistry

Προθεσμία μέχρι τις 30/10/2023 για καταχώριση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Sep 14, 2023
[English text follows] Ειδοποίηση καταχώρισης στοιχείων το μητρώο πραγματικών δικαιούχων μέχρι τις 30/09/2023. Όσοι είναι μέτοχοι σε κυπριακή εταιρεία έχουν υποχρέωση να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων...

Το τέλος της ανωνυμίας στις εταιρείες.

Τροποποιήθηκε πρόσφατα από την Βουλή ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007) Μεταξύ άλλων εισάγεται το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων...