Τι προνοεί ο Νόμος για την ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων με δόσεις.

Στις 3/02/2017 με ανακοίνωση του, ο Έφορος Φορολογίας, ενημέρωσε τους πολίτες, πως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο «Νόμος που Προβλέπει για τη Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών του 2017» (Ν. 4(Ι)/2017). Σκοπός του νομοθετήματος ήταν να  επιτρέψει την πληρωμή παλαιών φορολογικών υποχρεώσεων , ειδικά αυτών του ΦΠΑ, με δόσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο […]