Νέα καταδίκη της Τράπεζας Κύπρου για στεγαστικά δάνεια.

Πρόστιμο €170,000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά της Τράπεζας Κύπρου για παραβάσεις του  περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 (N. 103(I)/2007). Η απόφαση εκδόθηκε στις 17/07/2017. Η Υπηρεσία αφού εξέτασε αυταπάγγελτα συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές της πρώην Λαικής Τραπέζας (τώρα Τράπεζα Κύπρου) , […]