Χωρισμός και αποκλειστική χρήση της συζυγικής οικίας

Η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης είναι ένα αίτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συχνά σε περιπτώσεις διαζυγίων ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ειδικότερα εκεί όπου υπάρχουν καυγάδες, βία και ένταση μεταξύ των συζύγων. Το θέμα στη Κύπρο ρυθμίζεται από το άρθρο 17 (1) του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του 1990. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι σε […]

Διαζύγιο στη Κύπρο στη περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου

Το Άρθρο 111 του Συντάγματος, είναι το Άρθρο το οποίο είναι σχετικό με το Οικογενειακό Δίκαιο, όπως αυτό αργότερα τροποποιήθηκε με τον περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 1989 (Ν. 95/89), ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεψε τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων και θέσπισε τον ισχυρό κλονισμό ως αιτία διαζυγίου. Μετά την τροποποίηση του Άρθρου […]