Είναι υποχρεωμένος ο εργόδοτης να μου παρέχει γραπτούς όρους εργοδότησης;

Αρκετά πυκνά λαμβάνουμε το ερώτημα από εργαζόμενους κατά πόσο ο εργοδότης τους είναι υποχρεωμένος να τους παρέχει γραπτώς τους βασικούς όρους εργοδότησης. Αυτό το ερώτημα προκύπτει συνήθως όταν υπάρχει μία διαφωνία για την υποχρέωση πληρωμής κάποιου ωφελήματος π.χ. 13ου μισθού,  που δεν έχει καταγραφεί πουθενά αλλά που καταβάλλεται δυνάμει πρακτικής. Εκείνο που είναι σημαντικό να […]