Ανακοίνωση του γραφείου μας εκ μέρους της οικογένειας του μ. Κώστα Παπακώστα

03/07/2017 ΠΡΟΣ: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ μ. ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Ενεργούμε εκ μέρους και κατόπιν οδηγιών της οικογένειας του αείμνηστου πρώην υπουργού Άμυνας μ. Κώστα Παπακώστα αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης («ΥΔΔΤ») κ. Ιωνά Νικολάου, […]