Δικαιούμαι 13ο μισθό;

employment_law

Πολλές φορές αρκετοί εργαζόμενοι διερωτώνται εάν έχουν δικαίωμα σε 13ο μισθό και πότε αυτός πρέπει να καταβάλλεται.

Τα όσα θα αναφέρουμε πιο κάτω ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα.

Βασικός κανόνας είναι ότι ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται σε 13ο μισθό εάν αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά είτε στη σύμβαση εργασίας είτε σε συλλογική σύμβαση.

Όπου δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η παροχή 13ου ή/και 14ου μισθού ρυθμίζεται από την πρακτική που ακολουθείται στην επιχείρηση.

Για παράδειγμα εάν κάποιος εργαζόμενος λαμβάνει 13ο μισθό από το πρώτο έτος της απασχόλησης του και εργάζεται στην επιχείρηση για κάποια χρόνια, τότε θεωρείται ότι αυτό είναι μέρος του μισθού του και το δικαιούται.

Σημειώνεται ότι με βάση τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμο, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να  ενημερώνει γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους όρους εργοδότησης του, περιλαμβανομένου και του 13ου ή/και 14ου μισθού, εκεί όπου δίδεται.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές επιχειρήσεις αρνούνταν να καταβάλουν 13Ο μισθό. Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι για να βοηθήσουν την κατάσταση συμφωνούσαν στην μη καταβολή. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η μη καταβολή του 13ου μισθού για 1 ή 2 χρόνια καταργεί αυτό το δικαίωμα που προηγουμένως καταβαλλόταν.

Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης. Εάν ο εργαζόμενος συμφώνησε γραπτώς ή προφορικά να μην επιμένει στη καταβολή 13ου μισθού για κάποια χρόνια, τότε το δικαίωμα δεν καταργείται. Για να θεωρηθεί ότι ο εργοδοτούμενος εγκατέλειψε το δικαίωμα σε 13ο μισθό στο διηνεκές θα πρέπει να συμφωνηθεί αυτό ρητά μεταξύ εργοδότη- εργοδοτουμένου.

Σε περίπτωση που ένας εργοδότης  καθυστερεί την καταβολή του μισθού σε ένα εργοδοτούμενο, τότε διαπράττει παράβαση σύμβασης που δίδει το δικαίωμα στον εργοδοτούμενο να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Επίσης έχει δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στο office@lawyer.com.cy

Δικαιούμαι 13ο μισθό; by
Χριστόφορος Χριστοφή
About the Author
Χριστόφορος Χριστοφή

Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος του δικηγορικού οίκου Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, λέκτορας Εταιρικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, και Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Speak Your Mind

*