Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε ισχύ ο Νόμος από 03/07/2017

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας στο Facebook, αναφορικά με το τι προνοεί ο Νόμος για τη ρύθμιση των φόρων με δόσεις αλλά και για το πότε θα τεθεί σε ισχύ , τώρα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε για την διαδικασία εφαρμογής.

Με ανακοίνωση του το Τμήμα Φορολογίας, στις 28/06/2017, ενημέρωσε το κοινό πως στις 03/07/2017, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος, ο οποίος προβλέπει τη διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Ν. 4 (Ι)/2017, ΚΔΠ 200/2017).

Για να γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει οι οφειλέτες να:

1. Έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις.

2. Να έχουν πληρώσει τυχόν οφειλόμενους Φόρους ή έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Αξίζει να σημειωθεί πως τις πρώτες δυο εβδομάδες από την έναρξη της ισχύος της Νομοθεσίας, η ρύθμιση θα γίνεται μόνο για πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με την καταβολή ενός και μόνο εφάπαξ ποσού και τα οποία πρόσωπα θα επωφεληθούν απαλλαγής 95% επί των πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων που τους έχουν επιβληθεί.

Ο οφειλέτης σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλει ιδιοχείρως στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, το έντυπο ΤΦ2005Ε/2017, το οποίο θα μπορεί να εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας ή να το λάβει από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Περαιτέρω η καταβολή του εφάπαξ ποσού πληρωμής, θα γίνεται στα ταμεία του Τμήματος Φορολογίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα υποδείξουν στον φορολογούμενο οφειλέτη λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης φορολογικής οφειλής, με ισόποσες δόσεις, υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση την οποία μπορεί να λάβει είτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας ή από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Ακολούθως, το αίτημα του οφειλέτη θα εξεταστεί από τον Έφορο Φορολογίας και εντός 15 ημερών θα λάβει σχετική απάντηση από τον Έφορο Φορολογίας.

Νοουμένου ότι η απάντηση στο αίτημα του οφειλέτη/αιτητή είναι θετική, τότε εντός 15 ημερών, θα πρέπει να υποβάλει στον Έφορο Φορολογίας, σχετική δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης στον τύπο και κατά τον τρόπο που θα καθοριστεί σε γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Άρθρο 6).

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαφωνεί με την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας να απορρίψει την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης ή με το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής ή με τον τερματισμό της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει ένσταση σε προκαθορισμένο έντυπο (ΤΦ2006_2017), το οποίο θα μπορεί να εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας και το οποίο θα καταθέσει στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας (Άρθρο 6 του Νόμου).

Ακολούθως ο Έφορος Φορολογίας εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός 30 ημερών από τη λήψη της και αποφασίζει επί αυτής και κοινοποιεί την απόφαση του στο πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την ένσταση (Άρθρο 13 (3) Ν. 4(Ι)/2017).

Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή καθοδήγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο office@lawyer.com.cy 

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε ισχύ ο Νόμος από 03/07/2017 by
Andrea-Maria Christodoulidou
About the Author
Andrea-Maria Christodoulidou

Συνέταιρος, Δικηγόρος, Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ με ειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο. Υπεύθυνη του Δικαστηριακού Τμήματος.

Speak Your Mind

*