Τι προνοεί ο Νόμος για την ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων με δόσεις.

Debt Collection - Large

Στις 3/02/2017 με ανακοίνωση του, ο Έφορος Φορολογίας, ενημέρωσε τους πολίτες, πως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο «Νόμος που Προβλέπει για τη Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών του 2017» (Ν. 4(Ι)/2017).

Σκοπός του νομοθετήματος ήταν να  επιτρέψει την πληρωμή παλαιών φορολογικών υποχρεώσεων , ειδικά αυτών του ΦΠΑ, με δόσεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου, οι διατάξεις του θα εφαρμόζονται σε φορολογικές οφειλές που αφορούν περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι ακόμα ο Νόμος δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Με βάση το Άρθρο 19 του Νόμου αυτός  τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζεται σε γνωστοποίηση του Εφόρου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αυτό μέχρι σήμερα (01/03/2017) δεν έχει γίνει.

Σε κάθε περίπτωση εξετάζουμε τις πρόνοιες του Νόμου πιο κάτω:

Οφειλέτες οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση φορολογικής οφειλής, θα πρέπει σε περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του Νόμου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποβάλλοντας όλες τις απαραίτητες δηλώσεις για όλες τις περιόδους που εντάσσονται στη ρύθμιση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Άρθρο 5 και 6). Ακολούθως, το αίτημα του οφειλέτη θα εξεταστεί από τον Έφορο Φορολογίας και εντός 15 ημερών θα λάβει σχετική απάντηση από τον Έφορο Φορολογίας.

Νοουμένου ότι η απάντηση στο αίτημα του οφειλέτη/αιτητή είναι θετική, τότε εντός 15 ημερών, θα πρέπει να υποβάλει στον Έφορο Φορολογίας, σχετική δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης στον τύπο και κατά τον τρόπο που θα καθοριστεί σε γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Άρθρο 6).

Σε περίπτωση που ο Έφορος Φορολογίας, δεν απαντήσει στην αίτηση του οφειλέτη/αιτητή, εντός 15 ημερών, τότε η απάντηση στην αίτηση θα θεωρείται θετική και ο οφειλέτης/αιτητής, θα πρέπει να προβεί στις προαναφερόμενες διαδικασίες.

Ο Νόμος, προβλέπει τα ακόλουθα, σε σχέση με την καταβολή των οφειλών, οι οποίες αρχίζουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός που ο αιτητής αποδέχτηκε την εγκριθείσα ρύθμιση, των ισόποσων μηνιαίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει:

1. Τις πενήντα τέσσερεις (54) δόσεις για οφειλή μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100,000), η οποία δόση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €50,00.

2. Τις εξήντα (60) δόσεις για οφειλή πάνω των εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100,000), η οποία δόση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €1,852.

Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης παραλείψει να καταβάλει μια δόση, τότε οφείλει να την εξοφλήσει μαζί με την επόμενη δόση.

Οφειλέτης ο οποίος εναντίον του εκκρεμεί ποινική δίωξη και επιθυμεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο, τότε ο Έφορος Φορολογίας, ενημερώνει σχετικά στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με σκοπό να ανασταλεί η ποινική δίωξη του οφειλέτη.

Εάν εναντίον του οφειλέτη, έχει ήδη εκδοθεί διάταγμα Δικαστηρίου, για επιδικασμένη οφειλή, θα πρέπει δια μέσω του Εφόρου Φορολογίας, να ενημερώσει τον Γενικό Εισαγγελέα, πως επιθυμεί να ενταχθεί στο σχέδιο αποπληρωμής οφειλών και ακολούθως εφόσον επιτευχθεί η ρύθμιση, δια μέσω Δικαστηρίου, να ανασταλεί η εκτέλεση του δικαστικού διατάγματος, με σχετική αίτηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο μας στο email office@lawyer.com.cy 

Τι προνοεί ο Νόμος για την ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων με δόσεις. by
Andrea-Maria Christodoulidou
About the Author
Andrea-Maria Christodoulidou

Συνέταιρος, Δικηγόρος, Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ με ειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο. Υπεύθυνη του Δικαστηριακού Τμήματος.

Speak Your Mind

*