Καταχρηστικές κρίθηκαν ρήτρες σε σύμβαση δανείου της Τράπεζας Κύπρου

Εξαιρετικά σημαντική απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ημερ. 25/10/2016 η οποία κρίνει συγκεκριμένες ρήτρες ως καταχρηστικές σε σύμβαση δανείου της Τράπεζας Κύπρου.

Το παράπονο υπέβαλαν το 2015 δύο δανειολήπτες.

Ο Διευθυντής με την εμπεριστατωμένη απόφαση του καλεί την Τράπεζα να λάβει μέτρα σύμφωνα με το Νόμο.

Οι ρήτρες που κρίθηκαν καταχρηστικές είναι:

  1. Ρήτρα που έδινε το δικαίωμα στη τράπεζα να απαιτήσει πληρωμή του δανείου ανά πάσα στιγμή χωρίς λόγο.
  2. Όροι που υποχρέωναν τον δανειολήπτη να καταβάλλει διαχειριστικά έξοδα και άλλες χρεώσεις  χωρίς να προσδιορίζεται σε τι συνίστανται τα εν λόγω χρηματικά ποσά, με ποια κριτήρια και πότε θα απαιτηθούν.
  3. Όρος που προνοούσε για χρεώσεις και έξοδα σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου χωρίς αυτά να επισυνάπτονται στη σύμβαση δανείου.
  4. Όρο που αφορούσε τον υπολογισμού του τόκου λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού το έτος 360 ημέρων αντί 365 ημερών.
  5. Ρήτρα που προνοούσε για μονομερές δικαίωμα μεταβολής του επιτοκίου με βάση αδιαφανείς και αδιευκρίνιστους παράγοντες.
  6. Ρήτρα που δίδει δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της σύμβασης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε τυχόν παράβαση.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή ζητά από την Τράπεζα Κύπρου να αναθεωρήσει τους πιο πάνω όρους. Υπενθυμίζει επίσης ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτηση της από το Δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος σε σχέση με την εφαρμογή των εν λόγω ρητρών.

Έχοντας υπόψη ότι οι ρήτρες που κρίθηκαν καταχρηστικές είναι οι ίδιες σε όλες τις συμβάσεις δανειών , όλων των τραπεζών, αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση της Τράπεζας Κύπρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Καταχρηστικές κρίθηκαν ρήτρες σε σύμβαση δανείου της Τράπεζας Κύπρου by
Χριστόφορος Χριστοφή
About the Author
Χριστόφορος Χριστοφή

Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος του δικηγορικού οίκου Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, λέκτορας Εταιρικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, και Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Speak Your Mind

*