Νέα καταδίκη της Τράπεζας Κύπρου για στεγαστικά δάνεια.

Πρόστιμο €170,000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά της Τράπεζας Κύπρου για παραβάσεις του  περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 (N. 103(I)/2007).

Η απόφαση εκδόθηκε στις 17/07/2017.

Η Υπηρεσία αφού εξέτασε αυταπάγγελτα συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές της πρώην Λαικής Τραπέζας (τώρα Τράπεζα Κύπρου) , αποφάσισε ότι υπήρχαν σε αυτές:

  1. Χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
  2. Χρήση ασαφών συμβατικών όρων σχετικά με την επιβολή στους καταναλωτές επιβαρύνσεων, εξόδων, δαπανών χωρίς ανάλυση.
  3. Παροχή ασαφών και ελλιπών πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και το συνολικό κόστος προπληρωμής του δανείου
  4. Σύνδεση της σύμβασης δανείου με ασφαλιστική σύμβαση – εξάρτηση ισχύος της δανειακής σύμβασης με πληρωμή ασφαλίστρων, με χρήση ασαφών συμβατικών όρων.
  5. Μονομερής τροποποίηση χρόνου αποπληρωμής δανείου χωρίς συμβατικό δικαίωμα και έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης σύμβασης για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

Στην απόφαση ο Χαράλαμπος Ρούσος, Αναπληρωτής Διευθυντής της  Υπηρεσία Προστασίας Καταναλώτη αφού αναλύει διεξοδικά στις εφαρμοστέες αρχές σε συνάρτηση με τις επίδικες πρόνοιες των στεγαστικών δανείων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτές παραβαίνουν το Νόμο.

Αναμένεται ότι η Τράπεζα Κύπρου θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Διοικητικό Δικαστήριο όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις.

Νέα καταδίκη της Τράπεζας Κύπρου για στεγαστικά δάνεια. by
Χριστόφορος Χριστοφή
About the Author
Χριστόφορος Χριστοφή

Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος του δικηγορικού οίκου Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, λέκτορας Εταιρικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, και Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Speak Your Mind

*