Επίδοση αγωγής μέσω Facebook.

Πολύ πρόσφατα το γραφείο μας προσπαθούσε, μέσω ιδιώτη επιδότη, να επιδώσει αγωγή σε εναγόμενο που αφορούσε οφειλές προς πελάτη μας.

Η προσωπική επίδοση στον εναγόμενο  δεν ήταν δυνατή διότι ο ιδιώτης επιδότης δεν μπορούσε να εντοπίσει τον εναγόμενο στο χώρο εργασίας του αλλά ούτε και στην οικία του. Επίσης δεν απαντούσε το κινητό τηλέφωνο που είχαμε.

Κατόπιν έρευνας διαπιστώσαμε ότι ο εναγόμενος διατηρούσε προφιλ/σελίδα στο facebook η οποία ήταν μάλιστα επικαιροποιημένη. Δηλαδή περιήχε πρόσφατες αναρτήσεις κάτι που καταδείκνυε ότι ο κάτοχος της την παρακολουθούσε τακτικά.

Έτσι, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρει η Δ.5(9) των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας απευθυνθήκαμε στο Δικαστήριο ζητώντας διάταγμα που να επιτρέπει υποκατάστατο επίδοσης της αγωγής  μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας, του Εναγομένου , στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης γνωστό ως «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.facebook.com/xxxx .

Το Δικαστήριο αφού εξέτασε την αίτηση μαζί με την ένορκη δήλωση, γεγονότα και τεκμήρια εξέδωσε το Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης για επίδοση μέσω της εφαρμογής Messenger που αποτελεί μέρος της εφαρμογής του Facebook.

Ακολούθησε η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος και μετά από λίγες μέρες η καταχώριση σημειώματος εμφάνισης από συνάδελφο.

Για σκοπούς ευκολίας παραθέτουμε το κείμενο του Θεσμού 9 της Διαταγής 5 που τροποποιήθηκε πρόσφατα στις 12/02/2016.

«9. Σε κάθε περίπτωση που ήθελε φανεί στο Δικαστήριο ότι λόγω οποιασδήποτε αιτίας δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί εγκαίρως επίδοση με τον τρόπο που προβλέπεται στο θεσμό 2 της παρούσας Διαταγής, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα για υποκατάστατη ή άλλη επίδοση ή για την υποκατάσταση της ειδοποίησης επίδοσης με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε φανεί σ΄αυτό δίκαιο και ορθό υπό τις περιστάσεις, περιλαμβανομένης και δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο με ηλεκτρονική μορφή, ή άλλο ευλόγως προσφερόμενο από την εκάστοτε τεχνολογία, τρόπο.«

Η τροποποίηση της Δ.5 ήταν απόλυτα αναγκαία ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας και επικοινωνίας στα πλαίσια της λειτουργίας της δικαιοσύνης και της ορθής απονομής της.

Επίδοση αγωγής μέσω Facebook. by
Χριστόφορος Χριστοφή
About the Author
Χριστόφορος Χριστοφή

Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος του δικηγορικού οίκου Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, λέκτορας Εταιρικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, και Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Speak Your Mind

*