Πότε μπορεί να με απολύσει ο εργοδότησης μου;

Στην Κύπρο το θέμα της λύσης της εργασιακής σχέσης ρυθμίζεται, κατά κύριο λόγο, από τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο του 1967. Σε αυτό το Νόμο επήλθαν σταδιακά διάφορες τροποποιήσεις χωρίς όμως να έχει αλλοιωθεί ο βασικός κορμός του Νομοθετήματος σε ότι αφορά την ρύθμιση της απόλυσης ενός υπαλλήλου από την εργασία του. Ο συγκεκριμένος Νόμος […]

Διατροφή Συζύγων: Ποιες οι υποχρεώσεις;

Το θέμα της διατροφής των ανηλίκων παιδιών είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης ενός ζευγαριού. Πολλές φορές δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή προκύπτουν καυγάδες και αχρείαστες αντιπαραθέσεις οι οποίες πηγάζουν ενίοτε από εσφαλμένη γνώση των προνοιών της νομοθεσίας αλλά και των υποχρεώσεων έκαστου γονέα προς το […]

Τα δικαιώματα των δανειοληπτών για αναδιάρθρωση δανείων

Συζήτηση στο ΡΙΚ 1 στην εκπομπή «Καλή Σας Μέρα», για τα δικαιώματα των δανειοληπτών για αναδιάρθρωση των δανείων τους. Ποια τα δικαιώματα που έχουμε ως δανειολήπτες και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται. Τί γίνεται στη περίπτωση που οι τράπεζες δεν συμμορφώνονται.

Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε ότι οι νομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες και αξιόπιστες. Στις καθημερινές δραστηριότητές μας αυτό μεταφράζεται και ισοδυναμεί με: Παροχή προς τα ερωτήματα των πελατών μας απαντήσεων που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ακρίβεια.