Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

  Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

  Οικογενειακό Δίκαιο

  Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Εργατικό Δίκαιο

  Διοικητικό Δίκαιο

  Είσπραξη Απαιτήσεων

  Δικαστηριακές Υπηρεσίες

  Μετανάστευση

  Left Column – Greek

  Είμαστε η Δικηγορική Εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευθείτε

  Η Δικηγορική Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί σήμερα μία διεθνώς αναγνωρισμένη δικηγορική εταιρεία, που εδρεύει στην Κύπρο.


  Παρέχουμε νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, που περιλαμβάνει από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και μεμονωμένους επιχειρηματίες μέχρι και πολυεθνικές εταιρείες και δημόσιες εταιρείες. Κατέχοντας πρωταγωνιστική θέση ανάμεσα στις δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου που παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, διαθέτουμε μεγάλη πρακτική εμπειρία σε όλους τους τομείς του Κυπριακού δικαίου.


  Οι δικηγόροι μας έχουν πολυετή δικαστική και εξωδικαστική πείρα και έχουν αναπτύξει επιτυχείς εξωδικαστικές στρατηγικές σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τις προσωπικές συναλλαγές των πελατών μας. Με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των επιχειρηματικών τομέων των κρατών στα οποία αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα οι πελάτες μας και κατανοώντας, πέραν των νομικών ζητημάτων των τελευταίων, και τις επιχειρηματικές τους προκλήσεις, στοχεύουμε στη συνεχή διεύρυνση των γνώσεών μας, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε την προσαρμογή των λύσεων που προτείνουμε στους πελάτες μας στις επιχειρηματικές ανάγκες του καθενός.

  Επιπροσθέτως, η διατήρηση συνεργασίας με διεθνείς νομικούς οίκους, μας επιτρέπει να μοιραστούμε την εμπειρία μας και διεθνώς.