Νέα καταδίκη της Τράπεζας Κύπρου για στεγαστικά δάνεια.

Πρόστιμο €170,000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά της Τράπεζας Κύπρου για παραβάσεις του  περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 (N. 103(I)/2007). Η απόφαση εκδόθηκε στις 17/07/2017. Η Υπηρεσία αφού εξέτασε αυταπάγγελτα συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές της πρώην Λαικής Τραπέζας (τώρα Τράπεζα Κύπρου) , […]

Νέα Απόφαση. Καταχρηστικές ρήτρες σε στεγαστικά δάνεια της Marfin Laiki.

Με νέα απόφαση του ημερομηνίας 11/04/2017 ο Διευθυντής της Υπηρεσίας  Προστασίας Καταναλωτή Χαράλαμπος Ρούσος καταδικάζει την Τράπεζα Κύπρου για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου και ειδικότερα για ρήτρες που περιέχονται σε στεγαστικά δάνεια της πρώην Marfin Popular Bank Public Co Ltd. Ειδικότερα η νέα απόφαση αφορά παράπονα που υποβλήθηκαν από καταναλωτές-δανειολήπτες, οι οποίοι έλαβαν από την […]

Καταχρηστικές κρίθηκαν ρήτρες σε σύμβαση δανείου της Τράπεζας Κύπρου

Εξαιρετικά σημαντική απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ημερ. 25/10/2016 η οποία κρίνει συγκεκριμένες ρήτρες ως καταχρηστικές σε σύμβαση δανείου της Τράπεζας Κύπρου. Το παράπονο υπέβαλαν το 2015 δύο δανειολήπτες. Ο Διευθυντής με την εμπεριστατωμένη απόφαση του καλεί την Τράπεζα να λάβει μέτρα σύμφωνα με το Νόμο. Οι ρήτρες που κρίθηκαν καταχρηστικές είναι: […]

Τα δικαιώματα των δανειοληπτών για αναδιάρθρωση δανείων

Συζήτηση στο ΡΙΚ 1 στην εκπομπή «Καλή Σας Μέρα», για τα δικαιώματα των δανειοληπτών για αναδιάρθρωση των δανείων τους. Ποια τα δικαιώματα που έχουμε ως δανειολήπτες και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται. Τί γίνεται στη περίπτωση που οι τράπεζες δεν συμμορφώνονται.