Πτώχευση Φυσικών Προσώπων και Εκκαθάριση Εταιρειών.

Κατά τα τελευταία 2 έτη, εξαιτίας της μεγάλης επιρροής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των πτωχευσάντων φυσικών προσώπων και των εταιρειών που τίθενται υπό εκκαθάριση. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και τις εκκαθαρίσεις εταιρειών.  Α. Πτώχευση Φυσικών Προσώπων Η […]