Διατροφή ανηλίκων σε περίπτωση διαζυγίου. Τι πρέπει να γνωρίζουμε. Μέρος B.

Αυτό είναι το Μέρος Β του άρθρου. Για το Μέρος Α πιέστε εδώ. Τι καλύπτει η διατροφή. Συνήθως σε μία αίτηση για διατροφή συμπεριλαμβάνονται έξοδα όπως η διατροφή του ανηλίκου σε φαγητό, γάλα κλπ, έξοδα ένδυσης, υπόδησης, ιατρικά έξοδα, μεταφορικά, ιδιαίτερα, άλλες δραστηριότητες όπως μουσική, μαθήματα χορού, αναλογία για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, θέρμανση κοκ. Αυτά […]

Διατροφή ανηλίκων σε περίπτωση διαζυγίου. Τι πρέπει να γνωρίζουμε. Μέρος Α.

Μέρος Α. Εισαγωγή. Το θέμα της διατροφής των ανηλίκων παιδιών είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης ενός ζευγαριού. Πολλές φορές δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή προκύπτουν καυγάδες και αχρείαστες αντιπαραθέσεις οι οποίες πηγάζουν από εσφαλμένη γνώση των προνοιών της νομοθεσίας αλλά και των υποχρεώσεων έκαστου γονέα […]

Χωρισμός και αποκλειστική χρήση της συζυγικής οικίας

Η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης είναι ένα αίτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συχνά σε περιπτώσεις διαζυγίων ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ειδικότερα εκεί όπου υπάρχουν καυγάδες, βία και ένταση μεταξύ των συζύγων. Το θέμα στη Κύπρο ρυθμίζεται από το άρθρο 17 (1) του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του 1990. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι σε […]

Διαζύγιο στη Κύπρο στη περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου

Το Άρθρο 111 του Συντάγματος, είναι το Άρθρο το οποίο είναι σχετικό με το Οικογενειακό Δίκαιο, όπως αυτό αργότερα τροποποιήθηκε με τον περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 1989 (Ν. 95/89), ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεψε τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων και θέσπισε τον ισχυρό κλονισμό ως αιτία διαζυγίου. Μετά την τροποποίηση του Άρθρου […]

Διατροφή Συζύγων: Ποιες οι υποχρεώσεις;

Το θέμα της διατροφής των ανηλίκων παιδιών είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης ενός ζευγαριού. Πολλές φορές δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή προκύπτουν καυγάδες και αχρείαστες αντιπαραθέσεις οι οποίες πηγάζουν ενίοτε από εσφαλμένη γνώση των προνοιών της νομοθεσίας αλλά και των υποχρεώσεων έκαστου γονέα προς το […]