Τι συνιστά περιφρόνηση υπαλλήλου προς εργοδότη.

[For English text of this post click here]   Tο Aνώτατο Δικαστήριο εξέδωσε χθες (08/07/2016)  την απόφασή του στην έφεση 296/2010 σε υπόθεση που αφορούσε απόλυση υπαλλήλου λόγω απαράδεκτης και περιφρονητικής συμπεριφοράς  προς το πρόσωπο του εργοδότη. Το γραφείο μας εκπροσώπησε την εργοδότρια εταιρεία στην παρούσα υπόθεση τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο. Η πρωτόδικη […]

Κυπριακή εταιρεία. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες ίδρυσης.

Το νομικό σύστημα της Κύπρου, καθώς επίσης και οι ρυθμίζουσες τα φορολογικά ζητήματα διμερείς συμβάσεις, που έχει συνάψει η Κύπρος με διάφορα κράτη, παρέχουν ένα ευνοϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας την Κύπρο μία από τις ιδανικότερες βάσεις για Εταιρείες και επιχειρήσεις. Ο Δικηγορικός Οίκος Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ στα […]

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Κυπριακή Τράπεζα σε Μη Κύπριους.

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε κυπριακή τράπεζα, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα – μη Κύπριους – είναι σχετικά εύκολο νοουμένου ότι τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η διαδικασία γίνεται μέσω εγκεκριμένων από τις τράπεζες, introducers. Οι introducers είναι δικηγορικά ή λογιστικά γραφεία τα οποία έχουν ειδική συνεργασία με τις κυπριακές τράπεζες ούτως ώστε οι τελευταίες […]

Απόλυσης υπαλλήλου επειδή κατακράτησε έγγραφο από το συρτάρι του εργοδότη της.

Στις 20/06/14 το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση  στην πολιτική έφεση 79/2010. Η υπόθεση αφορά το Εργατικό Δίκαιο και  καταπιάνεται με το θέμα της απόλυσης ενός υπαλλήλου και την υποχρέωση αμοιβαίας πίστης και εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις εργοδότη – εργοδοτούμενου. Συνοπτικά τα γεγονότα της υπόθεσης ήταν ως ακολούθως: Η εφεσίβλητη […]