Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Κυπριακή Τράπεζα σε Μη Κύπριους.

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε κυπριακή τράπεζα, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα – μη Κύπριους – είναι σχετικά εύκολο νοουμένου ότι τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία γίνεται μέσω εγκεκριμένων από τις τράπεζες, introducers. Οι introducers είναι δικηγορικά ή λογιστικά γραφεία τα οποία έχουν ειδική συνεργασία με τις κυπριακές τράπεζες ούτως ώστε οι τελευταίες να αποδέχονται τις πιστοποιήσεις αυθεντικότητας εγγράφων από τα εν λόγω γραφεία, χωρίς ο πελάτης να παρουσιαστεί στη τράπεζα.

Το γραφείο μας ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ είναι introducer σε όλες τις κυπριακές τράπεζες.

Για τα νομικά πρόσωπα δηλαδή για εταιρείες ή συνεταιρισμούς χρειάζονται απαραίτητα επικυρωμένα αντίγραφα των εταιρικών πιστοποιητικών π.χ. πιστοποιητικού σύστασης, καταστατικού, πιστοποιητικού εκπροσώπων, διευθυντών κ.λ.π.

Επίσης για κάθε διευθυντή ή μέτοχο του νομικού προσώπου – δηλαδή για κάθε φυσικό πρόσωπο – χρειάζεται αντίγραφο διαβατηρίου, ένας πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας (utility bill) για πιστοποίηση διεύθυνσης διαμονής, τραπεζική συστατική επιστολή και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σε ότι αφορά οικονομικές/λογιστικές πληροφορίες η τράπεζα απαιτεί την υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν το κύκλο εργασιών μίας επιχείρησης, το είδος εργασιών, το τζίρο, προέλευση χρημάτων κ.λ.π.

Γενικά η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να συμπληρωθεί σε 2, 3 εργάσιμες ημέρες νοουμένου ότι υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι κυπριακές τράπεζες μετά τη κρίση του 2013 διαθέτουν πλέον ασφαλή κεφαλαιακή βάση. Αυτό σε συνδυασμό με την θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας και την αναμενόμενη έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο πολύ σύντομα, καθιστούν το κυπριακό τραπεζικό σύστημα αξιόπιστο και ασφαλές.

Επιπλέον, οι τραπεζικές σας εργασίες μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω internet banking από οπουδήποτε στο κόσμο καθώς επίσης και να γίνονται αναλήψεις μέσω κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι η προσβασιμότητα στα κεφάλαια σας είναι απρόσκοπτη παρέχοντας τεράστια ευελιξία.

Για περισσότερες πληροφορίες για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Κύπρο είτε εταιρικού είτε προσωπικού μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο μας στο  info@lawyer.com.cy

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Κυπριακή Τράπεζα σε Μη Κύπριους. by
Χριστόφορος Χριστοφή
About the Author
Χριστόφορος Χριστοφή

Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος του δικηγορικού οίκου Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, λέκτορας Εταιρικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, και Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Speak Your Mind

*