Φιλοσοφία

Πιστεύουμε ότι οι νομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες και αξιόπιστες.
Στις καθημερινές δραστηριότητές μας αυτό μεταφράζεται και ισοδυναμεί με:

  • Παροχή προς τα ερωτήματα των πελατών μας απαντήσεων που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ακρίβεια
  • Άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα των πελατών μας, τηρώντας πάντοτε αυστηρά εχέγγυα εμπιστευτικότητας
  • Προσέγγιση κάθε θέματος με ακεραιότητα και υπευθυνότητα προσφέροντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση των στόχων των πελατών μας
  • Εξασφαλισμένη διαφάνεια σχετικά με τις δικηγορικές μας αμοιβές και διατήρηση ανταγωνιστικών χρεώσεων

Βασικός μας στόχος είναι οι πελάτες μας να έχουν τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησής τους ακόμη και όταν βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την παροχή συμβουλών προς τους πελάτες μας, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό και κερδοφόρο σενάριο μέσω της χρήσης διαφόρων εταιρικών οχημάτων και εξασφαλίζοντας την ορθή και παραγωγική λειτουργία των τελευταίων.

Επιπλέον, παρέχουμε πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση στους πελάτες μας σχετικά με τις πρακτικές και την πολλαπλότητα των πηγών του Κυπριακού Δικαίου. Το μηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το Κυπριακό Δίκαιο και τις εφαρμοστέες πολιτικές.

Προσφέρουμε, επίσης, σεμινάρια Εταιρικού δικαίου και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.