Οικογενειακό Δίκαιο – Case Studies

Τομείς Ειδίκευσης / Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο: Περιουσιακές Διαφορές μεταξύ των συζύγων

Το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο, ανέτρεψε μια απόφαση από του πρωτοβάθμιου Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με την οποία η αίτηση περιουσιακών διαφορών του αιτητή απορρίφθηκε με την αιτιολογία της έλλειψης δικαιοδοσίας, αφού ο αιτητής ανήκε στην κοινότητα των Μαρωνιτών. Υποστηρίχθηκε από την πλευρά μας – για τον αιτητή – ενώπιον του Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο ότι η ορθή ερμηνεία του εφαρμοστέου δικαίου χορηγεί αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση των περιουσιακών διαφορών μεταξύ των συζύγων, ανεξάρτητα από την κοινότητά στην οποία αυτοί ανήκουν, στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας και όρισε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα Οικογενειακά Δικαστήρια σε σχέση με το θέμα αυτό.