Διοικητικό Δίκαιο – Case Studies

Τομείς Ειδίκευσης / Διοικητικό Δίκαιο

Αναστολή εκτέλεσης μιας διοικητικής πράξης

Η αναστολή της διοικητικής πράξης (απόφασης) είναι ένα αποτελεσματικό νομικό όπλο στα χέρια του αιτητή στο πλαίσιο μιας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τούτο διότι οι αρνητικές επιπτώσεις της διοικητικής πράξης αναστέλλονται μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου επί της ουσίας μιας προσφυγής. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της ενδιάμεσης απόφασης – προσωρινού διατάγματος (interim order), βάσει της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είναι, εκτός από τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, ο έκδηλα παράνομος χαρακτήρας της διοικητικής πράξης και ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης και μη αναστρέψιμης ζημίας σε περίπτωση μη έκδοσης του Προσωρινού Διατάγματος του Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται η ισχύς και/ή η εκτέλεση και/ή η εφαρμογή της διοικητικής πράξης και/ή απόφασης.

Τα γεγονότα στην προαναφερθείσα περίπτωση ήταν τα ακόλουθα:
Η αιτήτρια φυσιοθεραπεύτρια διατηρούσε ιδιωτική κλινική για πολλά χρόνια και ανανέωνε ετησίως την άδεια λειτουργίας της. Χωρίς καμία προειδοποίηση, το Κυπριακό Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών ανακάλεσε την εγγραφή της, χωρίς ωστόσο να της δοθεί το νόμιμο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Το δικηγορικό μας γραφείο καταχώρησε προσφυγή κατά του Κυπριακού Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και ταυτόχρονα καταχωρήσαμε μια ενδιάμεση αίτηση για έκδοση Προσωρινού Διατάγματος αναστολής της ισχύος και/ή της εκτέλεση και/ή της εφαρμογή της διοικητικής πράξης και/ή απόφασης λόγω του έκδηλα παράνομου χαρακτήρα της διοικητικής πράξης και του επικείμενου κίνδυνου ανεπανόρθωτης και μη αναστρέψιμης ζημίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την εξέταση της αίτησης εξέδωσε προσωρινή διαταγή , υπέρ της προσφεύγουσας, με το αιτιολογικό ότι οι καθ” ων η αίτηση, με την διοικητική πράξη που εξέδωσαν, επηρέασαν δυσμενώς την αιτήτρια χωρίς να δοθεί σ” αυτήν η ευκαιρία να εκφράσει την άποψη της. Ως τούτος το Δικαστήριο έκρινε ότι από τα ως άνω προκύπτει ότι ενυπάρχει έκδηλη παρανομία στη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης. Στην ουσία το Δικαστήριο ακολουθώντας το προηγούμενο της υπόθεσης Μινώταυρος (Πολιτική Έφεση 530/08 Minotavros Crete Transport (Cyprus) Ltd. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Συγκοινωνιών Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Α.Ε.) έκανε δεκτή την αίτηση που είχα καταχωρηθεί από εμάς για λογαριασμό της αιτήτριας.