Δικαστική Επίλυση Διαφορών – Case Studies

Τομείς Ειδίκευσης / Δικαστηριακές Υπηρεσίες

Αγωγή για Επαγγελματική αμέλεια

Η υπόθεση αυτή αφορούσε, μεταξύ άλλων, αγωγή αποζημιώσεως για επαγγελματική αμέλεια εναντίον μιας χρηματιστηριακής εταιρείας και των χρηματιστών της ως φυσικών προσώπων. Ο ενάγων υποστήριξε ότι οι χρηματιστές δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του για την πώληση αριθμού μετοχών κατά το έτος 2001. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε πτώση της αξίας των μετοχών, και, ως εκ τούτου, υπέστη ζημία. Το δικηγορικό μας γραφείο ενήργησε για τους εναγομένους. Το Δικαστήριο (Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας) εξέδωσε την απόφασή του στις 11 Ιουλίου 2012. Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη. Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο ενάγοντας δεν είχε προβάλει βάσιμους ισχυρισμούς ενώπιον του Δικαστηρίου και η βάση της απαίτησής του δεν αποδείχθηκε με παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία.

Αντίγραφο της απόφασης είναι διαθέσιμο παρακάτω.


Pdf Download ImageΚατεβάστε το αρχείο