Δικαστηριακές Υπηρεσίες

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει, πέρα από νομικές συμβουλές, και πλήρη υποστήριξη στην επίλυση διαφορών ενώπιον των Δικαστηρίων. Οι δικηγόροι μας μέσω της πολύχρονης εμπειρίας στη δικαστική επίλυση των διαφορών, είναι σε θέση να χειριστούν αποτελεσματικά την οποιαδήποτε υπόθεση.

Οι υπηρεσίες μας σε σχέση με την δικαστική επίλυση διαφορών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων ανά τομέα Δικαίου:

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

 • διαφορές μεταξύ μετόχων
 • παράγωγες αγωγές
 • αξιώσεις και προστασία των μετόχων της μειοψηφίας
 • διαφορές μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μίας εταιρείας
 • διαφορές σχετιζόμενες με τη διοίκηση μίας εταιρείας

Employment

 • τερματισμός της απασχόλησης
 • αποζημιώσεις για παράνομη απόλυση
 • συμβουλές σχετικά με τα σχέδια απολύσεων
 • ρύθμιση της εργασιακής σχέσης

Οικογενειακό Δίκαιο

 • διαζύγιο
 • γονική μέριμνα
 • αναγνώριση της πατρότητας
 • υιοθεσία
 • περιουσιακές διαφορές μεταξύ των συζύγων
 • διακοπή της έγγαμης συμβίωσης/διάσταση (“χωρισμός από τραπέζης και κοίτης”)
 • συμβίωση των συζύγων
 • γαμικές διαφορές
 • οποιεσδήποτε άλλες διαφορές οικογενειακής φύσεως

Διοικητικό Δίκαιο

 • περιπτώσεις όπου η διοίκηση έλαβε ή παρέλειψε να λάβει απόφαση σε σχέση με άδειες, δασμούς ή φόρους
 • διορισμοί, μεταθέσεις ή τις προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων
 • υποθέσεις απόρριψης προσφορών σε διαγωνισμό του δημοσίου

Είσπραξη απαιτήσεων

 • επικοινωνία με οφειλέτη για λογαριασμό του πελάτη μας
 • αποστολή προειδοποιητικών επιστολών
 • δικαστικές ενέργειες και εκτέλεση

Δικαστική Επίλυση Διαφορών – Case Studies