Διαζύγιο στη Κύπρο στη περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου

void marriage

Το Άρθρο 111 του Συντάγματος, είναι το Άρθρο το οποίο είναι σχετικό με το Οικογενειακό Δίκαιο, όπως αυτό αργότερα τροποποιήθηκε με τον περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 1989 (Ν. 95/89), ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεψε τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων και θέσπισε τον ισχυρό κλονισμό ως αιτία διαζυγίου.

Μετά την τροποποίηση του Άρθρου 111 η δικαιοδοσία για θέματα γάμου και διαζυγίου των μελών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μεταφέρθηκε αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Οικογενειακών Δικαστηρίων.

Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 1990 (Ν.22/90) προβλέπει ότι για να λυθεί ένας θρησκευτικός γάμος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αρμόδιο Επίσκοπο/Μητροπολίτη, του τόπου διαμονής του συζύγου που αποστέλλει την γνωστοποίηση ή του συζύγου του, πρόθεση έγερσης αγωγής διαζυγίου, στην οποία να αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λόγος λύσης γάμου. Ακολούθως ο Επίσκοπος καλεί τους δυο συζύγους να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του, ώστε να καταβάλει προσπάθεια για συνδιαλλαγή των δυο συζύγων.

Η προσπάθεια συνδιαλλαγής θεωρείται ότι απέτυχε, όταν παρέλθουν 3 μήνες από την λήψη της γνωστοποίησης από τον Επίσκοπο και τότε ο σύζυγος που επιθυμεί να προχωρήσει στη λύση του θρησκευτικού του γάμου έχει δικαίωμα να εγείρει αγωγή/αίτηση διαζυγίου για τη λύση του θρησκευτικού του γάμου, στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Το Οικογενειακό Δικαστήριο αφού ακούσει τη μαρτυρία του συζύγου που καταχώρησε αίτηση για λύση του θρησκευτικού του γάμου ή και των δυο συζύγων, εάν ο άλλος σύζυγος εμφανίζεται στην διαδικασία, θα εκδώσει διάταγμα διαζυγίου ή διάταγμα λύσης γάμου, για λόγους που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου ή ανάλογα για λόγους που αφορούν και τους δυο συζύγους, εάν ο άλλος σύζυγος ανταπαιτεί διάταγμα λύσης του θρησκευτικού γάμου για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του αιτητή, δηλαδή του συζύγου που καταχώρησε την αίτηση διαζυγίου.

Περαιτέρω με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, οι σύζυγοι για να μπορέσουν να τελέσουν νέο εκκλησιαστικό γάμο, θα πρέπει μετά την έκδοση του διαζυγίου τους να αποταθούν στην Μητρόπολη για πνευματική λύση του γάμου τους και έκδοση πιστοποιητικού ελευθερίας.

Για να επέλθει η πνευματική λύση του γάμου το Πρωτοκολλητείο του Οικογενειακού Δικαστηρίου αποστέλλει το διάταγμα λύσης γάμου στον Επίσκοπο  και με την παρέλευση 30 ημερών από την γνωστοποίηση της εκδίδεται γραπτή βεβαίωση/πιστοποιητικό πνευματικής λύσης.

Διαζύγιο στη Κύπρο στη περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου by
Andrea-Maria Christodoulidou
About the Author
Andrea-Maria Christodoulidou

Συνέταιρος, Δικηγόρος, Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ με ειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο. Υπεύθυνη του Δικαστηριακού Τμήματος.

Speak Your Mind

*