Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Κυπριακό Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Το Κυπριακό Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή το Κυπριακό εμπράγματο δίκαιο, όπως συνηθίζεται να επίσης να αποκαλείται, απέκτησε μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία ευρισκόμενη στην Κύπρο από αλλοδαπούς. Έτσι, οι νομικές υπηρεσίες περί ακίνητης ιδιοκτησίας αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αυτό έχει αυξήσει και τον αριθμό των δικηγόρων που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Ένας δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τους πελάτες του πριν από την αγορά ακινήτων στην Κύπρο, εφιστώντας την προσοχή τους σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα φυσικά σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα του τίτλου ιδιοκτησίας· να κατέχει δηλαδή ο πωλητής τον σχετικό τίτλο του ακινήτου που πωλείται. Το επόμενο βασικό ζήτημα είναι η οικονομική κατάσταση του πωλητή και τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν για απόκτηση του εν λόγω ακινήτου. Το τελευταίο ζήτημα που διερευνάται είναι αυτό της τραπεζικής εγγύησης. Δηλαδή, το κατά πόσον ο πελάτης μας θα πρέπει να εξασφαλίσει τραπεζική εγγύηση από τον πωλητή πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Οι υπηρεσίες μας επί ζητημάτων Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Μεταξύ άλλων προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Έλεγχος τίτλου ιδιοκτησίας
  • Έλεγχος για τυχόν εγγεγραμμένα βάρη στο ακίνητο
  • Έλεγχος αξιοπιστίας του πωλητή
  • Επιθεώρηση εάν οι απαραίτητες άδειες είναι σε ισχύ, όπως για παράδειγμα πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής κ.λπ.
  • Σύνταξη της σύμβασης πώλησης
  • Καταχώρηση της σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο
  • Απόκτηση, όπου είναι αναγκαίο, αδειών από το Υπουργικό Συμβούλιο